Centrul de Piețe Financiare Interne și Internaționale

 

Ce ne propunem

Centrul de Piețe Financiare Interne și Internaționale s-a constituit pe baza Deciziei Senatului Universității Româno-Americane, nr. 159.1 din 02.07.2014, ca parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”.
Misiunea Centrului de Piețe Financiare Interne și Internaționale este de a promova educaţia şi cercetarea științifică prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic și actorii cheie implicați în realitățile practice ale societății europene.
În vederea atingerii scopului menționat, Centrul desfășoară următoarele activități:
I. în domeniul educației:
a. educarea şi formarea tinerilor în domeniul finanicar-bancar;
b. activități de promovare și diseminare a noțiunilor și problematicii financiar-bancare;
c. activități practice aplicative destinate studenților și/sau proaspeților absolvenți;
d. activități de training, consultanţă şi expertizare in domeniul financiar-bancar;
e. activităţi de editare şi tipărire a unor publicaţii cu rol didactic și/sau științific;


II. de cercetare:
a. activități de cercetare fundamentală sau avansată în domeniul finaciar-bancar;
c. activități de cercetare aplicativa specifica domeniului pietelor financiare;
d. activități de cercetare privind legislaţia în domeniu şi elaborarea unor propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei în materie;
e. activități de valorificare a rezultatelor știinţifice obţinute prin participarea la conferinţe naţionale și/sau internaţionale, sesiuni de comunicări știinţifice, proiecte de cercetare, studii și articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale.


III. în vederea dezvoltării parteneriatului extern:
a. promovarea Centrului ca entitate de prestigiu în mediul academic românesc și internațional;
b. organizarea unor evenimente didactice, științifice și/sau de pregătire profesională pe teme ce ţin de obiectul de activitate ale Centrului.

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!