Centrul de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale

 

 

CONCURS DE TRANZAC?IONARE

PE PIE?ELE FINANCIARE

 135

Castigatorii unui premiu de 1250 lei din cadrul primei editii a concursului de tranzactionare sunt: 

Pletescu Cristina - 78.692,57 EUR

Florea Simona - 74.422,35 EUR

Draganuta Mugur-Nicolae - 41.535,96 EUR

Gurez Ana - 21.236,22 EUR

Le multumim tuturor participantilor si ii invitam sa participe la editia a 2-a, care va incepe in luna aprilie 2015.

 

Concursul de Tranzac?ionare este un proces simulat de tranzac?ionare pe pie?ele financiare interna?ionale, organizat de c?tre Centrul de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale constituit prin Hot?rârea Senatului Universit??ii Româno-Americane nr. 159.1 din data de 02.07.2014 ca parte a proiectului ”?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii” (POSDRU/156/1.2/G/132920).

Concursul se va organiza ?i desf??ura în perioada 17 decembrie 2014 – 17 ianuarie 2015, se va desf??ura în mediul virtual, prin utilizarea platformei de tranzac?ionare online Startrade 360, apar?inând SSIF Tradeville S.A

Concursul se va desf??ura în mediul virtual într-o singur? etap?, utilizând platforma de tranzac?ionare online Startrade 360 (varianta demo), în perioada 17 decembrie 2014 – 17 ianuarie 2015.

La deschiderea conturilor de tranzac?ionare, participan?ii vor primi o sum? virtual? de 20.000 EUR, pe care o vor folosi ca surs? de finan?are a tranzac?iilor pe pie?ele financiare.

Scopul participan?ilor va fi ob?inerea pân? la sfâr?itul perioadei de concurs a celei mai mari valori a portofoliului individual. 

Juriul Concursului va fi alc?tuit din trei speciali?ti din domeniul financiar-bancar.

Ierarhizarea participan?ilor se va face în ordinea descresc?toare a valorii portofoliilor individuale, rezultând astfel clasamentul final al Concursului.

Valoarea total? a premiilor este de 5000 lei.

Vor fi acordate 4 premii, fiecare în valoare de 1250 lei, participan?ilor care ocup? primele 4 pozi?ii în clasamentul final al Concursului.

 

Formular inscriere concurs CPFII - download
Metodologia de Organizare a Concursului de Tranzac?ionare pe Pie?ele Financiare - download
Procedura deschidere cont demo - download

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!