Centrul de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale

 

Concurs Editia a II-a

 

 

CONCURS DE TRANZAC?IONARE, edi?ia a II-a

ORGANIZAT DE

CENTRUL DE PIE?E FINANCIARE INTERNE ?I INTERNA?IONALE

 135

 

 

 

Castig?torii unui premiu de 1250 lei din cadrul celei de-a doua edi?ii a concursului de tranzactionare sunt: 

 

1) Hluscu Alina, valoare total? portofoliu: 37.734 euro
2) Branz? Marian, valoare total? portofoliu: 27.226 euro
3) Vlad Nicoleta, valoare total? portofoliu: 25.191 euro
4) Benchea Alexandru Cristian, valoare total? portofoliu: 24.665 euro

Le mul?umim tuturor participan?ilor ?i îi invit?m s? participe la urm?toarea edi?ie.

Galerie Foto

 

 

Concursul de Tranzac?ionare este un proces simulat de tranzac?ionare pe pie?ele financiare interna?ionale, organizat de c?tre Centrul de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale constituit prin Hot?rârea Senatului Universit??ii Româno-Americane nr. 159.1 din data de 02.07.2014 ca parte a proiectului ”?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii” (POSDRU/156/1.2/G/132920).

Concursul se va organiza ?i derula în perioada 27 aprilie 2015 – 27 mai 2015.

Concursul se va desf??ura în mediul virtual, într-o singur? etap?, utilizând platforma de tranzac?ionare online Startrade 360, apar?inând SSIF Tradeville S.A.

La deschiderea conturilor de tranzac?ionare, participan?ii vor primi o sum? virtual? de 20.000 EUR, pe care o vor folosi ca surs? de finan?are a tranzac?iilor pe pie?ele financiare.

Scopul participan?ilor va fi ob?inerea pân? la sfâr?itul perioadei de concurs a celei mai mari valori a portofoliului individual. 

Juriul Concursului va fi alc?tuit din trei speciali?ti din domeniul financiar-bancar.

Ierarhizarea participan?ilor se va face în ordinea descresc?toare a valorii portofoliilor individuale, rezultând astfel clasamentul final al Concursului.

 

Valoarea total? a premiilor este de 5000 lei.

Vor fi acordate 4 premii, fiecare în valoare de 1250 lei, participan?ilor care ocup? primele 4 pozi?ii în clasamentul final al Concursului.

 

Formular inscriere concurs CPFII - download
Metodologia de Organizare a Concursului de Tranzac?ionare pe Pie?ele Financiare - download
Procedura deschidere cont demo - download

 

Concurs-CPFII-Editia-II-a

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!